ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Yetenek ve ilgi alalarına yönelik atölye programı Ekim ayında başlıyor.