Gelişim Basamaklarını Değerlendirme

Nasıl ki çocukların ilgili alanlarda çalışan hekimler tarafından boy, kilo ölçümünün yapılarak fiziksel gelişimleri takip ediliyorsa; aynı şekilde bilişsel, duygusal, ince motor, kaba motor, özbakım becerileri yönünde de gelişimlerinin izlenmesi önemlidir.

İlgi ve yetenek alanları keşfedilen ve ideal şekilde yönlendirilerek desteklenen çocuklar ileride daha başarılı ve üretken bireyler olacaktır.

Bu program ile “Çocuğumun desteğe ihtiyaç duyduğu özel bir alan var mı?”, “Çocuğumun yaşıtlarından ileri olduğu alanlar var mı?”, “Çocuğumun ilgi alanları nedir?”, “Onun için en uygun öğrenme metodu nedir?”,  “Çocuğumla nasıl oyun oynamalıyım?”, “Çocuğumla hangi oyunları oynamalıyım.”, “Çocuğum için oyuncak seçimini yaparken nelere dikkat etmeliyim.”, “Çocuğum için en uygun hikaye kitapları hangileridir?”, “Çocuğuma kitap okurken nelere dikkat etmeliyim?”, “Çocuğumun gelişimini evde nasıl destekleyebilirim?” vb. pek çok soruya cevap bulabilirsiniz.

Çocuğunuzun güçlü ya da güçlendirilmesi gereken yanlarını, eğilimlerini ve bunları geliştirme yollarını öğrenirsiniz. Olası bir üstün yeteneğin kaybolmaması için nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında danışmanlık alırsınız. Herhangi bir gelişim alanında gecikme varsa erken teşhisin yanı sıra nasıl desteklenmesi gerektiğine dair de bilgi sahibi olursunuz.

Çocuğunuzda ileride ortaya çıkabilecek uyum ve davranış problemlerini önceden fark edip önlem alabilir, herhangi bir kuralı, beceriyi doğru yöntemlerle öğretebilmeyi öğrenirsiniz.

Çocuğunuz için en uygun öğrenme sitilini bilir ve akademik başarıya ulaşmasını kolaylaştırabilirsiniz. Öğrenme stilini bilmek, tam öğrenmeyi sağlayarak, daha hızlı, pratik ve kendine uygun çalışma alışkanlıkları kazanmasını, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlar.

Dikkatin alt süreçleri yapılan testlerle tek tek değerlendirildiğinden; çocuğunuzun hangi alanda daha fazla pratiğe ihtiyacı olduğunu bilecek ve uzmanlarımız tarafından en uygun kaynak önerileri ile siz de evde destekleyebileceksiniz.

Gelişim değerlendirme ve eğitim danışmanlığı programı şu adımları içerir:

* Aile ile bir ilk görüşme yapılır ve çocuğun özgeçmişi ile ilgili bilgi alınır. Yaş gurubuna uygun değerlendirme testleri uygulanır.

* Aileye gelişim değerlendirmelerinin sonuçları ile ilgili bilgilendirme seansı yapılarak gelişim programı belirlenir, çocuk ve aile ile işbirliği içerisinde seanslar devam eder.Görüşmeler ayda bir olacak şekilde planlanır. Bu süreçte çeşitli gelişim envanterleri kullanılarak gelişim süreci takip edilir ve ihtiyaç olan alanlarda bireysel gelişim destek çalışmaları planlanır ve uygulanır.