IQ Destek

     2-4 yaş grubu

     4-6 yaş grubu

     6-8 yaş grubu


Bütün çocuklar belli bir potansiyele sahip olarak doğarlar, fakat zaman içerisinde yaşadıkları yaşam koşulları, çevresel etkenler, deneyimleri ve öğrendikleriyle doğru orantılı olarak potansiyelleri daha da artar. En doğru şekilde destekle ve gelişimine uygun şekilde sunulan uyarıcılar ile çocuğun IQ seviyesi geliştirilebilmektedir. Pek çok araştırma yeterince desteklenmeyen çocukların potansiyellerinin köreldiği bilgisini sunmaktadır.  

Çocuklar için olabileceğin en iyini yakalama düşüncesiyle yola çıkan Mind Club uzman kadrosu olarak; onlara daha mutlu, daha başarılı, daha güvenli olabilme yolunda ışık tutabilmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte bilişsel gelişimin en önemli adımlardan biri olduğunu varsayarak dünyadaki saygın kurumlar tarafından kullanılan ve terapistler tarafından önerilen pek çok envanter, oyun ve etkinlikle zenginleştirdiğimiz IQ Destek Programı çocuğun zihinsel potansiyelini kendi bireysel gelişimi içerisinde olabilecek en iyi düzeye getirebilmeye yardımcı olmaktadır.

IQ Destek Programı İle;

• Stratejilerin oluşturulması
• Planların uygulanması
• Sonuçların tahmini
• Faaliyetin organizasyonu
• Yeni karşılaşılmış bir durum karşısında planlı tepkide bulunma
• Kendini kontrol etme
• Kendini değerlendirme
• Kendini gözleme
• Strateji kullanma
• Geribildirimde bulunma
• Konsantrasyon
• Temel noktaya odaklanma
• Önemli bilgiye odaklanma
• İlginin dağılmasını engelleme
• Seçici dikkat
• Dikkatin uzun süre devam ettirilmesi
• Çabanın sürdürülmesi
• Kelimelerden bir fikir bütünlüğü oluşturma
• Parçalardan bir bütün oluşturma ya da onları gruplama
• Aynı anda birden fazla şeyi görme
• Kelimeler arasındaki ilişkileri anlama
• Vurgunun anlaşılması
• Kavramları ve sözel ilişkileri anlama
• Uzamsal bilgi ile işlem yapma
• Ardışık bir serideki birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuz edilmesi
• Kelimelerin anlamsız olarak dizilimlerini kavrama
• Ardışık uyaranları anlama
• Seslerin özel dizilimli şekli ile çalışma
• Konuşmanın seri organizasyonu çalışmaları yapılmaktadır.