EQ Destek

     
      2-4 yaş grubu

      4-6 yaş grubu

      6-8 yaş grubu 

İleri düzeyde olan bir IQ çocuğunuzu sınıf birincisi yapabilir, iyi bir üniversiteyi kazanmasını, sonrasında saygı duyulan bir meslek edinmesini
İleri düzeyde bir EQ ise çocuğunuzun sınıfta grup lideri olmasını, iş hayatında terfi almasını, daha doyumlu bir hayat yaşamasını sağlar.

Çocukluk çağında duygusal gelişimin desteklenmesi yetişkinlik döneminde daha yüksek başarı elde edilmesini sağlar. Duygusal zeka düzeyi yüksek olan çocuklar standart testlerde daha yüksek skorlar elde eder. Ayrıca araştırmalar duygusal zeka düzeyi yüksek olan bireylerin, depresyon ve diğer psikolojik problemleri yaşama olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.
Çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin temelinde duygusal becerilerin kazanılmasındaki eksiklikler etkilidir. Duygularını sağlıklı kişilerarası ilişkiler kurarak yansıtamayan çocuklar çığlık atma, arkadaşları tarafından dışlanma, içe kapanıklık, altını ıslatma, iştahsızlık vb. pek çok sorunsal yaşayabilir; saldırganca tavırlar sergileyebilir.
Oysa ki çocuklar duygusal zeka becerilerini öğrenme kapasitesine sahiptir. Sadece onlara nasıl olacağını öğretmek için yetişkinlere ihtiyaçları vardır. Duygusal zeka, deneyimlerle öğrenilir ve zamanla gelişir.
Merkezimizde haftada bir kez 45 dakika süren EQ Destek Programı ile çocukların iletişim kurabilme, karşılaştığı bir problemi çözebilme, karar verebilme, kendi duygularını fark etme ve yönetebilme becerileri güçlendirilir. Çocukların bir görevi üstlenme ve yerine getirebilmeleri konusundaki işlevsellik düzeyi arttırılmaya çalışılır. EQ destek programı ile çocukların kendini harekete geçirerek sorumluluk alabilen, üstlendiği sorumluluğu karşılaştığı zorluklara rağmen uygulamak için çaba sarf eden bireyler olması hedeflenir.
 EQ geliştirme temelli programımızda; çocukların duygusal ipuçlarını tanımaya, duygularını ifade etme tarzının karşısındaki kişilerin verdikleri tepkileri etkilediğini fark etmeye ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisi kazanmalarına destek verilir.