Atölyeler

SPORTİF DİKKAT REAKSİYON ATÖLYESİ

Sportif Dikkat ve Reaksiyon atölyesi çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimine katkı sağlamaktadır.  Bu atölye çalışması, çocuğun  konsantrasyon yeteneğinin gelişimine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte çocuğa özgüven duygusu da kazandırarak çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlar.

               KONSANTRASYON BECERİLERİ ATÖLYESİ

Konsantrasyon becerileri atölyesi, düşünceyi sistemik duruma getiren bir eğitim çalışmasıdır. Atölyenin amacı, çocuklarımıza kendi var olan potansiyellerini göstermek, dikkatin sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmektir. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

 

ODAKLANMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ATÖLYESİ

Odaklanma becerilerini geliştirme atölyesinde çocukların sınıf içinde sabırlı bir şekilde oturmaları, öğretmenlerini dinlemeleri, öğrenmek için hevesli olmaları, dikkatlerini uzun süre sürdürebilmeleri hedeflenmiştir. Odaklanma becerilerinin en büyük kazanımı dikkatini uzun süre sağlayabilmektir. Kutu oyunları, özel teknik becerileri ile birlikte dikkat süresini en uygun seviyeye gelmesini sağlamak hedeflenir. Odaklanma, çocukların hayatlarının geri kalanında başarılarını arttırmaları adına en önemli adımdır.

 YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ

Yaşam becerileri atölyesi ile çocukların kendilerine yetebilmesi bağımsız bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Basit tamirat işlemleri yapabilme, yemek hazırlama, küçük ev aletlerini kullanma gibi temel yaşamsal beceriler aktarılır. Bu etkinlikler çerçevesinde disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılarak temel kazanımları pekiştirilir.

 

ZOR DUYGULARLA BAŞETME ATÖLYESİ

Zor duygularla baş etme atölyesi kapsamında, çocukların olumsuz duyguları yönetebilmeleri için, duygular farkındalık kazanmaları, duyguların sözel ifadesini öğrenmeleri ve olumsuz duyguları olumlu duygulara çevirebilme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Okul öncesi dönemde, çocuğun sınıf içinde duygularını idare etmeyi öğrenmesi, yeni bir durumla karşılaştıklarında daha iyi problem çözücü oldukları ve göreve dayalı öğrenmeye daha iyi katıldıklarını gösteriyor.  Bununla beraber ileriki yaşlarda da zor duygularla daha iyi başa çıkabilme ve kendine güven duygusunun güçlenmesi hedefleniyor.

 

ZİHİN HARİTALAMA ATÖLYESİ

Zihin Haritalama çok amaçlı bir düşünme aracıdır. Zihin haritalama atölyesi ile çocuklar yaratıcı fikirler sunabilirler ve üretkenliklerini arttırır.

 ÇOCUK YOGASI

Çocuk yogası, klasik yoga duruşlarının çocuklara uygun hazırlanması ile oluşturulmuştur. Çocuk yogası, çocuklara eğlenceli gelmekle birlikte  doğru nefes almayı, hayal güçlerini kullanmayı, denge gelişimini, konsantrasyon ve odaklanmayı arttırmayı, zihni rahatlatmayı, çocukların kendilerini ifade etmelerini, hayal güçlerini geliştirmeyi ve yaratıcılıklarını arttırmayı, kendi içlerinde güven ve sorumluluk duygusunu, olumlu düşünmeyi hedefler.

 MATEMATİK OYUNLARI ATÖLYESİ

Matematik Oyunları Atölyesinde çocukların, matematiğin önemini, anlamını ve faydalarını anlayarak, matematiğin temel kavramlarını kolay anlayabilecekleri şekilde oyunlarla çocuklara gösterilmektedir. Ayrıca matematiğin gerçek, eğlenceli ve günlük hayatla bağlantılı yüzünü tanıma fırsatı edineceklerdir.  Çocuklar bununla birlikte matematiksel düşünceye de  adım atmış olmaktadırlar.  

 

DUYGU ATÖLYESİ

Duygu atölyesinde çocuğunuzun duygusal gelişimi, yaşadıkları duyguyu tanımaları ve anlamlandırmaları, duyguları ifade edebilmeleri, empati kurabilmeleri desteklenmesi hedef alınmıştır. Tüm bu kazanımları çocukların yaş gruplarına uygun olan eğitici ve eğlenceli etkinlik/oyunlar ile sağlanmaktadır.

 MASAL ATÖLYESİ

Masal, değerlerin çocuğa aktarılmasında  çok önemlidir. Çocuk, masalın gidişatına göre kendi zihninde çözümlemeler yapar. Masal, hayal gücünü geliştirir, analitik düşünmeyi öğretir. Ayrıca, "dil gelişimi" üzerinde çok etkilidir. Masal atölyesinde problem çözme, soyut düşünme ile birlikte  hayal ve yaratıcılığımız ön plana çıkaracak çalışmalar yapılmaktadır.

 

KUKLA ATÖLYESİ

Kukla üç boyutlu, hareketli ve konuşturulabilen bir oyuncaktır. Bir çocuğun kendini saklayarak kendini anlatabildiği araçlardan biridir. Kuklanın en büyük gücü “ben” ve “ben olmayan” da saklıdır. Bir çocuğun kukla ile ilişkisi ve kuklaya verdiği hayat bize çok şey anlatır.Kukla yapımı ile başlayan süreçte, kendi yaptığı kuklayı dillendirme ve sahne üstü bir çalışmayla birlikte yaratımını sergileme adımlarıyla çocuklarımız için, kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam, yaratıcılıklarının renkli dünyasını keşiflerini ve hayal güçlerini harekete geçirmelerini hedefliyoruz.

                                                                                              FELSEFE ATÖLYESİ

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikâye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir. Çocuklar İçin Felsefe, 60' dan fazla ülkede okullar tarafından çocukların daha üst düzey düşünme becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak kabul edilmiştir. 

 Çocuklarla Felsefe Dersleri haftada en az 1 saat uygulandığında, öğrencilerin konuşma güveni, başkalarını dinleme becerileri, başkalarının düşüncelerine saygılı olma, kendilerini ifade etme becerileri ve özgüvenleri gibi geniş sonuçlar üzerinde olumlu bir etkileri görülür.

 Bu program ile; çocukların düşünme becerilerini geliştirebilecekleri; bağıntı kurma, eleştirel düşünme, varsayımsal düşünme, kanıt oluşturma, çatışma ile barışık olma, kendi düşüncelerine güvenme, gerekçelendirme, soyutlama becerileri, soru sorma, akıl yürütme, araştırma, kavramsallaştırma, tartışma yapma ve başkalarıyla işbirliği yapma konusunda daha istekli ve yetenekli olmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 

DERİN BEYİN ATÖLYESİ

Derin Beyin atölyeleri beynin olanaklarını iyi şekilde kullanarak başarı ve performansıen üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Beynimiz bir kas gibidir. Eğer güçlü olmasını istiyorsak onu çalıştırmamız gerekir. Derin Beyin egzersizleri ‘dikkat ve konsantrasyon’, ‘beyin-beden koordinasyonu’, ‘performans geliştirme’ alanlarına vurgu yapar ve efektif gelişmeler sağlar.

 

BİLİM-FEN-MATEMATİK ATÖLYESİ

Bilim-Fen-Matematik atölyemizde amacımız; çocuklarımızın bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmaktır. Çocuklarımızın küçük yaşlarda bilimin birçok farklı şekli ile tanışması ve fark etmesi için atölyelerimizde sizleri bekliyoruz.