Çocuklar İçin Felsefe


             5-8 yaş grubu

             8-12 yaş grubu

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir.

 Çocuklar için Felsefe oturumunu yöneten kolaylaştırıcı (öğretmen) bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden kişilerdir.

Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikâye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

Çocuklar İçin Felsefe eğitiminde, tartışmalar çocukları soru sormaya, hipotezler oluşturmaya ve farklı yollar ile somut yeni hipotezler oluşturmaya teşvik eder. Çocuklar İçin Felsefe, 60' dan fazla ülkede okullar tarafından çocukların daha üst düzey düşünme becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak kabul edilmiştir. 

Çocuklarla Felsefe Dersleri haftada en az 1 saat uygulandığında, çocuklarınızda aşağıda belirtilen kazanımların bazılarını belki de tamamını görmeye başlayacaksınız.

 

KAZANIMLAR

 

  •          Özellikle dezavantajlı çocuklar üzerinde en büyük olumlu etkiye sahiptir. Bu çocuklar 4 aylık ek okuma, 3 aylık matematik ek ilerleme ve 2 aylık ek ilerleme kaydetmiştir (Education Endowment Foundation raporu sonuçları)

 

  •          Öğrencilerin konuşma güveni, başkalarını dinleme becerileri, başkalarının düşüncelerine saygılı olma, kendilerini ifade etme becerileri ve özgüvenleri gibi daha geniş sonuçlar üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu tespit edilmiştir.

 

  •          Çocuklar düşünme becerilerini geliştirebilecekleri; bağıntı kurma, eleştirel düşünme, varsayımsal düşünme, kanıt oluşturma, çatışma ile barışık olma, kendi düşüncelerine güvenme, gerekçelendirme, soyutlama becerileri, soru sorma, akıl yürütme, araştırma, kavramsallaştırma, tartışma yapma ve başkalarıyla işbirliği yapma konusunda daha istekli ve yetenekli olmalarına yardımcı olma.

 

  •          Duygusal esneklik, bağ kurabilme, çatışma ile barışık olma, fikirleri kişiselleştirme, fikrini değiştirme, heveslilik, sorumluluk alma.

 

  •          Bir topluluk içerisinde derse aktif katılım göstererek, sosyal yönden ben diliyle konuşmak, nezaket, farklı fikirlere saygılı oldukları bildirilmiştir.

 

  •          Fikirlerini cesurca ifade etmeyi ve onlara karşı fikirler söylenmesini kişiselleştirmemeyi öğrenecekler, kendilik değerlerini ve duygusal esnekliklerini geliştiren bir çalışma yapacaklar.

 

Ek Bilgi: Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven ve öz saygıları geliştiği gözlemlenmiştir.