Mindfulness

         
           5-6 yaş grubu

           6-8 yaş grubuHer zaman çevremizde dikkatimizi dağıtan çeldiriciler olacaktır, tıpkı bir denizde yüzmemizi zorlaştıran hırçın dalgalar gibi. Programın temel amacı çocukların bu dalgalara karşı yüzebilmelerini sağlayacak güce ulaşmalarını desteklemektir.
Uzman psikologlar eşliğinde yapılan duygu, farkındalık ve dikkat çalışmalarında çocukların yaşadıkları ana yoğunlaşmaları ve hayatın hızında savrulmadan konsantre olabilmelerini sağlamak hedeflenir. Çocukların hissettikleri duyguları farkına varma ve bu duyguların kontrolünü ellerine alabilme becerileri olgunlaşır. Duygularını kabul etme ve ifade edebilme, duygusal baş etme stratejileri geliştirebilme çıkış noktalarıdır. Dinlemeyi, empati kurmayı, kendilerine ve başkalarına karşı daha anlayışlı olmayı destekleyen çalışmalarımız 45 dakika sürer ve haftada bir kez gerçekleştirilir. Etkinlikler sonrası çocuklar için evde aileleri ile yapabilecekleri odaklanma, bilinçli farkındalık, rahatlama ve gevşeme egzersizlerine örnekler verilir.
Programa düzenli şekilde katıldıklarında öfke ile başa çıkma, sakinleşme, rahatlama, endişelerinin hafiflemesi, uyku kalitesinin artması olası sonuçlar arasında yer alır. Kişilerarası daha sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine zemin hazırlayan etkinliklerimizde çocuklar sakinleşmek istediklerinde ne yapmaları gerektiğini kendileri keşfederek öğrenirler. Yargılamadan dinlemeyi denediklerinde yaşayacakları pozitif deneyimleri düşlerler. Program sırasında yapılan egzersizler ile bedenlerinin gönderdiği sinyalleri farkına varma ve kontrol altına alma konularında farkındalık geliştirirler.