Yaratıcı Düşünme Programı


        5-8 yaş grubu

        8-12 yaş grubu

Yaratıcı Düşünme Programının amacı; akıcı, esnek, özgün ve ayrıntılı fikirler üretme becerisini geliştiren bireyler yetiştirmektir.

Yaratıcı Düşünme Programı Öğrencilerin;

 •          Kişisel yaratıcılık gücünü geliştirmelerini,
 •          Yaratıcı güçlerini yaşam biçimine dönüştürmelerini,
 •          Farklı görüş ve düşüncelere saygılı, hoşgörü gösteren bireyler olmalarını,
 •          Öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve kabul etmelerini,
 •          Günlük olaylara ve nesnelere farklı açıdan bakabilmeyi,
 •          Çevreye duyarlı olmalarını,
 •          Yaratıcı düşüncelerin üretilmesinde sistemli çalışmanın ve çaba göstermenin gerekliliğini,
 •          Düşüncedeki akıcılık, esneklik, zenginlik ve özgünlüğün önemini,
 •          Günlük hayatta karşılaştığı sorunlara yeni çözüm yolu bulmalarını sağlamayı,
 •          Özgün düşünme becerilerini kazanmayı,
 •          Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilmeyi,
 •          Esnek ve çok yönlü düşünme becerilerini geliştirebilmeyi hedeflemektedir.

Yaratıcı düşünme programında; yaratıcı düşünmeyi harekete geçiren birçok teknik kullanılacaktır. Bunlar; beyin fırtınası, scamper, altı şapkalı düşünme tekniği, yaratıcı drama, yaratıcı sorun çözmedir.

Her modül haftada 1 saat olmak üzere 8 haftadan oluşur. Modüllere birbirinin devamı niteliktedir. Her modüle ayrı ayrı da katılım sağlanabilir. 

Programın ilk haftasında öğrencilere Torrance Yaratıcı Düşünme Testi uygulaması yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucu programın son haftasında sizlerle paylaşılacaktır. Program kapsamında velilere bir yaratıcı düşünme atölyesi uygulaması yapılacaktır. Öğrencilerimiz programın son haftasında süreçle ilgili anne babalarına sunum yapacaklardır.