Eğitim Programımız

Eğitim programımız Alanlarında uzman üniversite hocalarımızın rehberliğinde Maltepe Üniversitesi Özel eğitim bölümü, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı, dünya zeka konseyi yöneticilerinden Prof Dr. Ümit DAVASLIGİL ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalı Yrd. Doç.Dr. Özgül POLAT Tarafından hazırlanmıştır.

Eğitim programımız; Milli Eğitim Programının kapsam, karmaşıklık ve derinlik düzeylerini arttıran farklı eğitim sistemleri ile zenginleştirilmektedir. Çocuğun zekâsını ve yeteneklerini kendini en mutlu hissedeceği şekilde kullandırmayı hedefler. Programımızda; öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeyleri,ilgi alanları ve öğrenme stillerine göre farklılaştırma temel alınır.Öğrencilerimizin akademik becerilerinin yanında, yaratıcılık, düşünme becerileri, sosyal duygusal gelişim programları, hareki beceriler de uygulanarak bütünsel gelişimleri sağlanır. Öğrenim sonrasında yaşamlarında başarılı olabilmeleri için temel oluşturulur. Öğrencilerimiz hayata hazırlanmanın yanı sıra bir üst eğitim kuruma da hazırlanmaktadırlar.

Eğitim Programımızda neler var?

Finlandiya eğitim modelini uyguladığımız okulumuzun tüm alanı bizim için bir eğitim ortamıdır. Eğitim dört duvar arasında değil her yerde yapılmaktadır. Öncelikle çocuklarımızın kendilerini ait hissettikleri, güvenli ve mutlu oldukları bir eğitim ortamı sağlıyoruz. Sonrasında yaptığımız çalışmalar ile onları tüm yönleri ile tanıyarak zayıf yönlerini kuvvetlendirip, güçlü yönlerini destekliyoruz.
Eğitim Modellerimiz:

Eğitim programımız öğrencilerin bir bütün olarak gelişimlerini sağlamakta ve öğrenim sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için temel oluşturmaktadır. Bu amaçla;

  • RENZULLI ve REIS’ in Üçlü Zenginleştirme/Döner Kapı Modeli- Yaratıcı Üretkenliğin Geliştirilmesi İçin Okul Genelinde Bir Plan adlı modelinden
  • KAPLAN’ın Izgara Modelinden
  • Paralel Eğitim Programı Modelinden
  • CLARK’ın beynin 4 işlevini harekete geçen Bütünleştirici Eğitim Modelinden
  • STERNBERG’inBaşarılı Zekâ Kuramından,
  • Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, Sosyal ve Duygusal becerilere ilişkin teknik ve stratejilerden yararlanılmaktadır.   
  • High Scope Modeli
  • Montesorri
  • ReggioEmilia