İngilizce-İspanyolca

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda yabancı dil öğrenmeye başlamanın 3-5 yaşlarında olması, dili öğrenme kullanma ve geliştirme açısından çok önemli olduğunu göstermektedir. Okulumuzda birinci yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil İspanyolcadır.
Milenyum Eğitim Kurumlarında öğrencilerimize anaokulundan itibaren kendi doğal ortamlarında farklı teknikler kullanarak yabancı dil eğitimi sağlanmaktadır. İngilizce dersleri her gün ,İspanyolca dersi haftada bir gündür.

İngilizce

Günümüzde İngilizce diğer dillerin aksine sadece bir coğrafya da sınırlı kalmamış,dünyanın her yerine yayılmıştır.İngilizce bilmek bir bireye eğitim alanından, ticarete, bilim dünyasından sanata kadar pek çok alanda büyük bir avantaj sağlamaktadır.Günlük hayatta interneti takip edebilmek bile İngilizce bilmeyi gerektiriyor.

Okulumuzda İngilizce derslerinin dışında;  uygulanan Naturel Learning Of English programı yarım gündür. Yarım gün Türkçe eğitim programı uygulanmaktadır. Natural Learning Of English programında İngilizce öğrenme sisteminin temelini, tüm duyularımızı kullanarak, yaşayarak, eğlenerek öğrenme oluşturmaktadır. İngilizcenin sadece konuşarak değil, günlük hayatlarının içinde duyarak,  sınıf içi-dışı oynayarak, şarkılar söyleyerek, okul içinde devamlı çalınan İngilizce şarkıları dinleyerek de sürekliliği artar.

İngilizce programımız,  yaş gruplarına uygun olarak Türkçe ders programlarımızla bağlantılı olarak hazırlanmıştır. Programımız etkinlik ağırlıklı olup çocukların günlük hayatta kullanabilecekleri basit İngilizce kelimelerin ve cümlelerin onların anlayabileceği şekilde oyun yoluyla öğretilmesine yöneliktir. İngilizce saatlerinde öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip olduklarından hareketle oyun, müzik, sanat, drama, spor gibi değişik etkinlikler kullanılarak farklı teknikleri ile her öğrenciye ulaşmak hedeflenmektedir.  İngilizce öğretimi; resimli kartlar, drama çalışmaları, akıllı tahta uygulamaları, video, bilgisayar desteği ile interaktif olarak eğlenceli bir şekilde gerçekleşmektedir. İngilizce derslerinde Cambridge Üniversitesi yayınlarının okul öncesi eğitim kitapları ve bununla birbirini tamamlayan on-line eğitim programı olan Educationcity kullanılmaktadır.

Amacımız; çocuklarımıza İngilizceyi öğretirken, onların kendi anadilleriyle birlikte yeni bir dili de benimsemelerine yardımcı olmaktır.

Neden İspanyolca ?

İspanyolca Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri koluna mensup olduğu için bu kategorideki diğer diller olan Fransızca ve İtalyancayla benzerlik taşımaktadır. Ama en çok benzerlik Portekizce iledir. Bu dillerden birini bilen, diğer dili de ufak bir pratikle konuşabilir.

İspanyolca’ ya duyulan ilgi, Avrupa Birliği’nde İngilizce’ den sonra en çok konuşulan dil olması nedeniyle her geçen gün katlanarak artmaktadır. İstatistiklere göre, 2020 yılına erişildiğinde 100 Amerikalıdan 40’ının anadilinin İspanyolca olacağı 51 milyonunun İspanyolca konuşması beklenmektedir. İspanyolca öncelikle Amerika olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde ikinci resmi yazışma dili statüsüne girdikten sonra, ticari ilişkilerde de yaygın kullanımı olan ortak bir ticari dil halini almıştır. Bu nedenle İspanyolca’nın dünya da en çok konuşulan ikinci dil olma özelliği vardır.

Resmi dil olarak İspanyolcayı kullanan ülkeler: Dünya genelinde 21 ülkede ve beş kıtada yüz milyonlarca insan İspanyolca kullanmaktadır. İspanya, Küba, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvator, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela vb.

İspanyolca; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü, İbero-Amerikan Devletleri Örgütü, Afrika Birliği, UNASUR, Antartika  Anlaşması Sekreterliği, Latin Birliği, Karayip Ortak Pazarı ve NAFTA gibi uluslararası ve bölgelerarası organizasyonlarda resmi dil olarak kullanılmaktadır.

Son yıllarda oldukça rağbet gören İspanyolca, Almanya’dan Japonya’ ya kadar çok sayıda ülkedeki okullarda zorunlu seçmeli ders seviyesinde okutulmaktadır. İspanyolca’ ya bu denli bir ilgi olduğundan şirketler işe alımlarda İngilizce ile birlikte İspanyolca da bilen adaylar arasından seçim yapmaktadırlar.

Türkiye de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi, ticari bağlantılarında İngilizce ile birlikte İspanyolca’ yı kullanmaya başlamıştır.

Ziraat, bankacılık, diplomasi, optik, eğitimsel yazılımlar, yayıncılık, mühendislik, güvenlik donanımları, moda, spor yayıncılığı, finansal servisler, öğretmenlik, kamu sektörü, telekomünikasyon, insan kaynakları, bilişim teknolojisi, seyahat ve turizm endüstrisi gibi kariyerleri hedefleyenler için İspanyolca bilmek uygundur.

Ayrıca Üstün ve Parlak çocuklarımız için öğrenmesi eğlenceli ve kolay olan bu dili öğrenmeleri ile, Salvador Dali, Pablo Picasso ,ElGreco  , Goya gibi Ressamları, Ünlü mimar Antoni  Gaudi gibi ünlü sanatçıları tanımaları ve İspanyanın  kültürel alt yapısından feyz almaları mümkün olacaktır.