Zenginleştirme Programı

 

Mevcut eğitim sistemi özel eğitim gerektiren üstün zekâlı çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığından eğitim ortamlarından sıkılmalarına, dikkatlerini verememelerine, uyumsuz davranışlar göstermelerine sebep olmakta ve okul başarılarında düşüşlere yol açmaktadır. Ayrıca, uygun eğitim ortamlarında doyurucu bilgi ile beslenmeyen parlak, üstün veya dahi düzeyindeki farklı gelişen çocukların;  bu özellikleri zamanla körelmeye mahkûm olmaktadır. Milenyum Eğitim Kurumları olarak bizde bu çocukların potansiyellerini geliştirebilecekleri özel bir eğitim programı hazırladık. Program Maltepe Üniversitesi Özel eğitim bölümü, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı, Dünya Zekâ konseyi yöneticilerinden Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL tarafından hazırlanmıştır.

Zenginleştirme dersleri;  hafta içi okulumuz öğrencilerine, hafta sonu da hafta içi böylebir programı takip edemeyen farklı okullarda okuyan yüksek potansiyelli ve yetenekli anaokulu ve ilköğretim 1. 2.  sınıf öğrencilerine yetenek ve ilgi alanlarına yönelik atölyeler şeklinde sunulmaktadır. 
Kadıköy Anaokulu Çengelköy Anaokulu