Kurucumuzdan

2001 yılında Küçükyalı Özel Çizgim Milenyum Anaokulu ile erken çocukluk dönemindeki çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını destekleyerek, bir aile sıcaklığı ve güvenliği içinde mutlu, verimli ve sağlıklı bir ortamda öğrenerek büyümelerini hedefleyerek yola çıktık.

Birikimlerimizi alandan elde ettiğimiz deneyimlerimizle zenginleştirdik.

Okullarımızdan mezun olan çocuklarımızın akademik, sosyal, sportif ve sanatsal başarıları ile onurlandık.

Sevgili Anne ve Babalar, 3-6 yaş bilimsel olarak eğitim dönemidir. Çocukların yanlışlarının düzeltilmesi, eksikliklerinin tamamlanması kişilik temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde yapılmalıdır. Kendi yetenek ve becerilerinin farkında olarak yetişen çocuklar insanlarla uyumlu, sorumluluk ve iş birliği içinde toplumdaki yerlerini alırlar.

Amacımız Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip düşünen, üreten, ürettiğini ifade edebilen milenyum çocukları yetiştirmektir. Milenyum’da çocuklar, oyunla, yaparak-yaşayarak, eğlenerek, araştırıp, keşfederek, problem çözerek öğreniyorlar.
Biz hayatta ihtiyaçları olan beceri ve bilgiyi, yapılandırırken gerekli eğitim ortamını ve yetişkin desteğini sunuyoruz. Öğrenmeyi öğrenmelerinde rehberlik ediyoruz.

Her aile doğal olarak çocuğu için nitelikleri açısından en ideal okulu seçmeye çalışır. İstenilen bütün özelliklerin bir arada bulunması kolay olmasa da ‘Milenyum Anaokulu’ olarak bizler gerçek anlamda tüm beklentileri karşılamayı hedefledik. Okul öncesi eğitiminin önem ve gerekliliğinin bilincin de olan anne – baba ve tüm ilgilenenleri okullarımızı gezmeye ve incelemeye davet ediyoruz.

Bilimin ışığında, etik değerleri gelişmiş, birey olmanın sorumluluklarına sahip, araştıran, öğrendiklerini hayata geçirebilen, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak kendi ışığını etrafına da yansıtmasını bilen çocuklarımızı; 

EĞmeden ve İTmeden EĞ-İT-MEK, MEK’in( Milenyum Eğitim Kurumları)  farklılığıdır.