Aile Katılımı

“Siz Siz Olmaz”… Yapılan araştırmalar ailelerin eğitime katılmadan, eğitim sürekliliğinin ve çocuklarda kalıcı öğrenmelerin mümkün olmadığını göstermektedir.

Çocuk tek başına düşünülemez, ailesi ile bir bütündür. Aile katılımı;
çocuğun gelişimi, öğrenmesi, okuldaki ve hayattaki başarısı için vazgeçilmez bir güçtür. Eğitim öğretim yaşantısının etkili ve etkin hale getirilmesi için ailelerin eğitim öğretim sürecine katılmaları çok önemlidir. Eğitim ve öğretim aile-okul-çevre işbirliğinde mümkün olabilmektedir. Bunlar arasında olumlu bir bağ kurulduğu zaman eğitim ve öğretim istenilen düzeyde gerçekleşir. Araştırmalar, okul – aile işbirliği programlarına erken yaşlarda başlanılmasının ve okul yılları boyunca sürdürülmesinin çocukların davranışlarını ve akademik başarılarını etkilediği ve olumlu yönde arttırdığını göstermektedir. Ayrıca çocuğun gelişimi de erken ve devamlı okul – aile işbirliğinden önemli derecede etkilenmektedir. Ailelerin eğitime katılmaları; aile bireylerinin okul öncesi eğitim hakkında görüş sahibi olmaları ve çalışmaların evde pekiştirilmesini destekleme ve böylece eğitimde devamlılığın sağlanması için gereklidir. Okul ve aile işbirliği içerisinin yarattığı tutarlı ortamda çocuk dengeli, sosyal, uyumlu ve mutlu bir birey olarak yetişir.

Milenyum Eğitim Kurumları olarak “Siz Siz Olmaz” sloganı ile çok yönlü aile çalışmalarına yer vermekteyiz. Bu çalışmalar;

Okulda Etkinlik Uygulama: Bu uygulama ile kendi çocuğunuzu ve arkadaşlarını okul ortamı içerisinde gözlemleme, birbirleriyle ve diğer yetişkinlerle olan ilişkilerini gözlemleyebilme ve onlarla çeşitli paylaşımlarda bulunabilme şansını elde edebileceksiniz. Sizlere ileteceğimiz “aile etkinlik uygulama formunu doldurduktan sonra; öğretmenlerimiz sizlerle iletişime geçerek uygun olan tarih ve saatte planladığınız çalışmayı gerçekleştirebilmenizi sağlayacaktır. Uygulamayı bir etkinlik saati ( 30-40 dk ) süresince gerçekleştirebilirsiniz.Sınıf içerisinde yaptırmak istediğiniz etkinlik seçimi sizlere bırakılmıştır. Dilediğiniz etkinliği seçebilir, etkinlik ile ilgili sınıf öğretmenimizden destek alabilirsiniz. Velilerimiz anne ya da baba ya da her ikisi birlikte etkinliği gerçekleştirebilirler.

Ev Ödevleri: Öğrencilerimizin yaş düzeylerini ve gelişim özelliklerini dikkate alarak sizlerin de çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz basit, zaman almayan, pahalı malzemelere ihtiyaç duyulmadan yapılabilecek ev ödevleri hazırladık. Bu ödevler 6 yaş öğrencilerimize haftada 2 kez Çarşamba ve cuma günleri, 4-5 yaş öğrencilerimize haftada 1 kez Cuma günleri verilecektir. Ev ödevi çalışmalarımız, öncelikle okulda bilgi ve yaşantıları genişletmek amacıyla verilmektedir. Bu deneyimlerle öğrencilerimizin; bilgi ve yeteneklerinin farkına varmaları ve geliştirmeleri, eksik yönlerini tamamlamaları, bağımsız ve daha sonraki öğrenim hayatı için düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmaları, okul dışındaki bilgi kaynaklarını kullanmaları, verilen sorumluluğu yerine getirmeyi öğrenmeleri ve dolayısıyla da etkinliklerde daha başarılı olmalarını hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızda da sizlerin öğrencilerimize rehberlik ederek destek olmanızı bekliyoruz. 

Veli İletişim Paneli : Çocuğunuzun Fenerbahçe anaokulu ve Çengelköy anaokulu içerisinde neler yaptığını, arkadaşları ve öğretmenleri ile ne yaptığını, beslenme bilgilerini, veli iletişim paneli aracılığı ile günlük olarak sizlerle paylaşmaktayız. Sizler de bu panel aracılığı ile bizlerle evde neler yaptığını, durumunu paylaşabilirsiniz. Bunun dışında belirli aralıklarla çocuğunuz ile ilgili gözlemlerinizi, anılarını ve paylaşımlarını sizlere gönderdiğimiz mektuplar, ev çalışmaları ile bize yazmanızı ya da iletmenizi istiyoruz.

Değerlendirme Toplantıları: Öğrencilerimizin gelişimini izlemek ve yönlendirmek amacı ile 1. Eğitim döneminde ve 2. Eğitim döneminde 1’er kez bireysel değerlendirme toplantıları yapılır. Rehberlik birimi, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından öğrencimizin gelişimi, okuldaki durumu, ilgi alanı ve yetenekleri, öğrencilerimiz ile ilgili yapılan çalışmaların detayları bu görüşmelerde paylaşılmaktadır.

Semineler: Eğitim dönemi içerisinde2 kez velilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik birimimiz tarafından seminer düzenlenir.

Workshoplar: Eğitim koordinatörümüz tarafındanokul içerisinde uyguladığımız eğitim sistemlerine veya proje çalışmalarımıza yönelik; öğrenci ve velilerimiz ile workshop yapılmaktadır. Velilerimiz; öğrencilerimiz ile birlikte aktif katılarak uygulama yaparlar. Yapılacak workshop çalışması dönem başında velilerimiz ve öğrencilerimize uygun olarak belirlenmektedir.

Raporlar: Öğrencimizin, sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni tarafından gelişimi ile ilgili raporlar 1. ve 2. Eğitim döneminde veliler ile paylaşılmaktadır. Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim düzeylerini belirlemek amacı ile bilişsel ve duygusal gelişim testleri, nörolojik testler uygulanmaktadır. Bu testler eğitim döneminin başında ve sonunda olmak üzere iki kez yapılır. Bunların raporları bireysel görüşmelerde velilerimiz ile paylaşılır.

Sevgi Menüsü: Okullarımıza Prof. Dr. Belma TUĞRUL tarafından geliştirilen ve Hacettepe Üniversitesi anaokullarında da uygulanan Sevgi Menüsü isimli okul aile etkileşim iletişim programını güçlendiren destekleyen projeyi uygulamaktayız. Bu projenin temel amacı, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerindeki verimliliği arttırmak, çocuklara ve ebeveynlere uyarıcılar yönünden zenginleştirilmiş etkin bir sosyal çevre sunmaktır. Sevgi Menüsü  e-mail  ile aylık gönderilmektedir. İçerisinde çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla seçilmiş farklı deneyim alanlarına hitap eden aktiviteler ve etkili iletişim becerilerinin gelişimini destekleyen mesajlar yer almaktadır.

Gelişimsel Arşiv / Portfolyo Sunumu: Öğrencilerimizin dönem boyunca yaptığı çalışmalar portfolyo dosyasında seçerek biriktirilir. Belirlenen tarihlerde her öğrenci İngilizce, İspanyolca ve Türkçe çalışmalarından oluşan arşivini bireysel olarak anne ve babasına sunar.