Rehberlik Birimi Çalışmaları

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nün genel amacı öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen, sorun çözme ve kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve sağlıklı bir kişilik gelişimi göstererek yaşamdan zevk alan bireyler olabilmeleri için destek olmak, oluşabilecek sorunlara çözüm yolları geliştirmektir.

Milenyum Rehberlik Birimi bu amaçla;

  • Öğrencilere yönelik bireysel ve grup çalışmaları, sınıf içi çalışmalar,
  • Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim ve sunumlar,
  • Veliye yönelik grup çalışmaları, sunumlar ve konferanslar düzenler,
  • Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik makale ve bültenler hazırlar.

En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sorunsuz bir gelişim göstermeleri şüphesiz ki tüm ebeveynlerimizin en büyük temennisidir. Bu açıdan çoğu anne baba çocuklarının sağlıklı bir psikolojik gelişimi olması açısından elinden geleni yapmaktadır. Fakat çocuklarımızın gelişim süreçleri oldukça hızlı ve karma bir yapıda ilerlemektedir. Bu sürecin profesyoneller tarafından takip edilerek değerlendirilmesi ve kritik dönemlerde gereken müdahalelerin yapılması çocuklarımızın ileri ki dönemlerinde sağlıklı sosyal duygusal gelişim temellerinin atılması ve onların gelecekte yaşayabilecekleri muhtemel sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olarak dengeli bir ruhsal gelişim süreci kazanmalarını sağlayacaktır. Her ne kadar benzer yaşlarda belli gelişim özelliklerini paylaşsalar da her çocuk ayrı bir bireydir ve çok özeldir. Kalıtımsal, çevresel faktörler ve anne- baba tutumları çocuklarımızın güçlü ve zayıf yanlarının oluşumundaki temel faktörledir.

Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun bilişsel ve duygusal gelişim testleri, zeka testleri, nörolojik testler okulumuzdaki uzman psikoloğumuz ve eğitim koordinatörümüz tarafından her dönemin başında ( Eylül – Ekim ayları ) ve sonunda ( Nisan – Mayıs ayları ) olmak üzere 2 defa uygulanmaktadır. Bu şekilde çocuklarımızın hem bireysel farklılıklarını hem de kendi içlerindeki gelişim hızlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Velilerle yaptığımız iş birliği çocuklarımızın yaşayabileceği uyum sorunlarına alternatif çözüm yolları geliştirmemiz ve onları hayata bir adım daha hazır hale getirmemizi sağlar. Aynı zamanda okulumuzdaki tüm öğrencilerimize bir rehberlik föyü açılarak yapılan tüm uygulamalar, öğretmen-veli-psikolog ve eğitim koordinatörümüzün gözlemleri ve önerileri yıl boyu kayıt edilmektedir. Resmi raporlar okula teslim edilmekte, velilerimize ise bire bir görüşmeler üzerinden tüm gözlem ve sonuçlar aktarılmaktadır.

Rehberlik birimimiz ile çocuklarımızın genel durum değerlendirmeleri veya herhangi bir probleme dair görüşmek istediğinizde okulumuzun idaresinden uzman psikoloğumuz ya da eğitim koordinatörümüz için randevu alıp, bireysel veli görüşmelerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu görüşmeler içerisinde çocuğun yaş dönemiyle ilgili durumu, tüm sorunlar paylaşılmakta sizin için uygun bilgi ve öneriler aktarılmakta, tüm sorularınız ya da sorunlarınız psikoloğumuz tarafından cevaplanmaktadır. Görüşmelerdeki amacımız okuldakilerin yanı sıra ev dâhilinde de yaşanan problemlerin tartışılması, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılması, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerine, bu süreçte yaşanabilecek sorunlara hâkim olması ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almaları sağlanmaktadır. Bu çerçevede görüşmelere bağlı olarak çocuğun durumu ile ilgili gereken durumlarda oyun terapisi çalışmaları, birebir değerlendirme görüşmeleri ve öğrencimizin ihtiyacına yönelik ölçme araçları kullanılmakta ve bu çalışmaların geri bildirimleri velilerimize sunulmaktadır. Veliler ile yapılan seminer ve görüşmelerin yanı sıra yıl boyunca rehberlik birimimiz tarafından anaokulu öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla iletişim, sorun çözme becerileri ve çocukların gelişim dönemleri gibi konularda hizmet içi eğitimler yapılmaktadır.

İLKELERİMİZ:

Psikolojik rehberlik, veli danışmanlığı ve öğrencilerin testler ile değerlendirilme süreci, eğitim kurumlarımızın bütünlüğü içerisinde yer alır.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz eğitim kurumumuzdaki tüm çocuklarımız için açıktır.
Psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetimizdeki veli görüşmelerimizde gizlilik ilkesi esası vardır.
Milenyum Eğitim Kurumları rehberlik servisi; öğrenci, uzman, öğretmen ve idare gibi ilgili kişilerin iş birliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bireylerin farklılıklarına saygı duyulması esastır.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerimizin yürütülmesinde ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılan ölçme değerlendirme süreçlerinde bilimsellik esastır.

Üsküdar Anaokulu Kadıköy Anaokulu Çengelköy Anaokulu Fenerbahçe Anaokulu Suadiye Anaokulu